Teman som ofta diskuteras i arbetshandledningen

Vi diskuterar sådant som är betydelsefullt för var och en att orka och göra ett bra jobb. Alla får ha sin egen synvinkel. Känslor och tankar är viktiga. Arbetshandledningen ska vara en trygg process, som kan skapa välmående i både arbetet och privat.

Arbetsgemenskapen, med och utan problem

Våra uppfattningar om vad som är sanning varierar beroende på i vilket sammanhang vi finns, vilken kultur som råder. Vad är positivt i gemenskapen? Vad bidrar du med själv? Vi är alla olika personligheter och har olika inlärda beteenden, både positiva och negativa kanske. Har vi problem? Vad innebär det för dej/för gruppen? Vem säger att vi har problem? Vi kan tillsammans hitta nya synvinklar. Allas positiva egenskaper är viktiga att ta fram. Och sådant som personalen önskar bevara i förändringar.

Individens egen inre dialog

Hur ser du på dej själv? Vilka erfarenheter, tankar, attityder, värderingar, livshistoria har du? Hur påverkar det ditt arbetssätt, hur du binder dej till ditt jobb och organisationen? Hur du gör din val i livet? Självreflektion och att leda sig själv är viktigt. Jag som arbetshandledare hjälper dej att stärka kontakten till dej själv.

Ledarskapet

Hur upplever du ledarskapet? Hur vill du bli ledd? Hur stöder du din förman? Ibland deltar förmannen i arbetshandledningen tillsammans med medarbetarna. Viktigt är att ledaren får, av medarbetarna, höra vad som diskuterats under processens gång och vad de kommit fram till.

Stress

En stressad person har svårt att se det som är bra, eller att se några alternativ. Stress sprider sig lätt i en arbetsgrupp. Via arbetshandledningen strävar vi till att få fram rädslorna som skapar stressen och att hantera stressen, fokusera på det som är viktigt och på det som vi kan påverka.

Välmående

Vi diskuterar faktorer som bidrar till välmående i arbetslivet och privat. Vad som ger glädje, vila och återhämtning för var och en.

Jag som arbetshandledare är på allas sida men jag har inga sanningar. Via min positiva nyfikenhet hjälper jag deltagarna att hitta nya synvinklar. Alla bör vara beredda på att kunna förändras.

Välkommen på arbetshandledning eller samtal att diskutera livet!

Rulla till toppen