Vad är resurscentrerad arbetshandledning?

Resurscentrerad arbetshandledning är ett verktyg för det psykiska arbetsvälmåendet. Den ger tid och rum för reflektion över den egna yrkesidentiteten, tankar och känslor. Den kan ge nya synvinklar och hjälp att hitta lösningar på olika utmaningar. Den riktar in sej på individen, arbetsgemenskapen, ledarskapet. Den höjer stresstoleransen, stärker arbetsgemenskapen och relationerna samt stärker ledarskapet. Modellen ser hela människan.

För vem?

För dem som vill satsa på det psyksika välmåendet och utveckla yrkesidentiteten. Denna modell passar alla branscher och alla åldrar. För enskilda individer och för grupper. Som förebyggande verksamhet, vid känsla av överbelastning, stress, problem i arbetsgemenskapen, utmattning, depression, sorg osv. Och vid konflikter, kommunikationssvårigheter, kriser. Den passar bra vid återgång till arbete efter sjukledighet.

Hur går det till?

Arbetshandledningen sker på arbetstid och bekostas av arbetsgivaren. Leds av utbildad arbetshandledare. Träffarna sker 1-2 ggr/mån. För enskilda individer eller för grupper. Deltagarna får välja teman vi diskuterar. Det är en process. Öppenhet och förtroende är centralt. Var och en väljer vad de berättar. Arbetshandledaren har tystnadsplikt och är inte dokumenterings- eller rapporteringsskyldig.

Resultat

Arbetshandledning kan på många sätt höja kvaliteten på det arbetslivet. Den leder till personlig utveckling i yrkesidentiteten och höjer arbetsmotivationen. Stärker känslan av kompetens. Motverkar sjukfrånvaro. Förbättrar kommunikationen på arbetsplatsen, stärka relationer och arbetsgemenskapen, ledarskapet. Bidrar till att bättre klara förändringar.

Arbetshandledning bidrar till hållbarhet

Den bidrar till starkare känsla av delaktighet i organisationen, att arbeta enligt dess värderingar. Den gör att personalen binder sej till organisationen och vill stanna kvar. Förbättrar relationerna på arbetsplatsen. Stärker ledarskapet och förmansarbetet. Arbetshandledning kostar betydligt mindre än sjukskrivningar!

Är arbetshandledning något för er? Ta kontakt!

Rulla till toppen